Visszapillantó

Nyíregyházi irodalmárok estje a Bencs Villában

Négy nyíregyházi költő és író ült  egy asztalnál. Nagy Zsuka, Kováts Judit, Antal Balázs és Csabai László lépett a Bencs Villa pódiumára a Bencs irodalmi estek keretében október 2-án, kedden 19 órától.

Négy nyíregyházi költő és író ült  egy asztalnál. Nagy Zsuka, Kováts Judit, Antal Balázs és Csabai László lépett a Bencs Villa pódiumára a Bencs irodalmi estek keretében október 2-án, kedden 19 órától.

Többek között arról is beszéltek, hogy hangulattól függ-e, milyen műfajban alkotnak, vagy tudatos döntés következménye-e ez? Kiderült, mi motiválja őket a témaválasztásban, s vajon valóban az utcán hever-e a megírandó vers vagy próza alapja? A címválasztás könnyűsége és nehézsége éppúgy szóba került, mint az a kérdés: vajon halhatatlan-e Szindbád, a detektív. Kérdés nem marad megválaszolatlanul.  A szerzők természetesen fel is olvastak írásaikból.

Nagy Zsuka költő írásai megtalálhatók számos irodalmi folyóiratban. „Nekem nem jutnak eszembe művek, se klasszikusok, se kortársak, amikor írok. Írom, amit látok, ami foglalkoztat, ami kívánkozik. Nem tudom azt megállapítani, hogy tartogat-e meglepetéseket… Engem az emberek érdekelnek, és nekik lelkük és testük van. Ezek nálam nem olyan tudatos dolgok, ha jó ez így, ha nem.” – fogalmazott egy interjúban. Kötetei: Mégismarionett (versek, 2008. Parnasszus), Küllők, sávok (versek, 2017. Orpheus), Pigment (versek, 2018. Orpheus)

Kováts Judit író regényeiben a 20. század nagy történelmi traumáit dolgozza fel, vallja, hogy fontos feladatunk szembenézni múltunkkal, megismerni annak árnyoldalait is. „A regényeim főszereplői kisemberek, akiket – akár akarják, akár nem – „elsodor” a történelem. Hogy miként alakul a sorsuk, azt előre nem lehet megmondani. A hőstettek mellett mindig ott vannak a bűnök, a gyávaság, az árulás is.” Kötetei: Megtagadva (regény, 2012. Magvető), Elszakítva (regény, 2015. Magvető). Különféle irodalmi folyóiratban is publikál.

Antal Balázs író, költő írásait számos folyóirat közli. Egy interjúban így vallott: „Erős vizuális emlékből és hangulatból áll össze a tér képzete bennem. Erre a leggyakrabban rárakódik még valami, mondjuk az írás idejének meteorológiai viszonyai. A Le anyagának jelentős részét a kerti fásszín náddal jól benőtt eresze alatt írtam. Ez nagyon inspiratív helynek bizonyult.” Kötetei: Öreg (2003. József Attila Kör-Kijárat), Kézikönyv a határátlépéshez (tanulmányok, kritikák, 2011. Felsőmagyarország), Le (novellák, 2017. Fiatal Írók Szövetsége), Vad (versek 2017, Műút-könyvek)

Csabai László író regényeiben, novelláiban is Nyíregyházát, azaz Nyárligetet írja. És a beregi vidéket és embereket, azt a tájat, amelyről egyszer azt találta mondani, hogy van olyan, vagy majdnem olyan egzotikus, mint Szibéria. No meg Szindbád, a detektív történeteit nyújtja át nekünk – aki halhatatlan. Kötetei: A hiéna reggelije (elbeszélések, 2006. Grafit Nyomda „R” Kft.) Szindbád, a detektív (regény, 2010. Magvető), Szindbád Szibériában (regény, 2013. Magvető), Száraz évszak (novellák, 2014. Magvető), Szindbád, a forradalmár (regény, 2017. Magvető). Számos folyóiratban jelennek meg írásai.