Női Szalon Lackfi Jánossal - A költészet jelenidejűsége