Dr. Bencs László (1841-1905)

1941-ben született, polgári családból származott, elemi iskoláit Nyíregyházán végezte, jogi diplomát Eperjesen szerzett. Hazatérte után, több városi hivatali tisztség betöltése után 1890-ben választották meg Nyíregyháza polgármesterének.

Hivatali ideje alatt több jelentős középülettel gyarapodott a város, melyek a kulturális élet felvirágoztatásához és Nyíregyháza gazdaságának jobbításához is hozzájárult. Hivatalát 1901-ig látta el, ekkor a város országgyűlési képviselőjének választották meg. 1905-ben hunyt el.

„Majdnem közkatonasorban kezdi, hogy az engedelmesség erényét ismerje később, mikor parancsolni fog. A város minden lakosát nevéről ismeri, mint jó hadvezér a katonáit. A kis vidéki városban előbb ambíciót kell nevelni, fogékonnyá tenni, nemesre, jóra, szépre. És lassanként kertek tarkítják az utcasorok egyhangú vonalát, a pislogó petróleumlámpát villanykörték váltják fel, gőzfürdőbe járhat a nyíregyházi polgár. Keresztülviszi városát azon a mezsgyén, amelytől innen még faluban élünk, túl pedig már a városiasság kényelme és kötelességei várnak reánk.” – emlékeztek rá később egy városi ünnepségen.

Polgármestersége alatt épült fel a lovassági laktanya, az evangélikus elemi iskola, a vármegye háza, a kaszinó, a színház, a görög katolikus templom és a Korona Szálló is. Ma nevét egy középiskola és egy rangos városi kitüntetés is őrzi.